Helsingin Ura-instituutti Oy on Suomen johtavia uravalmentajia. Organisaatio syntyi 1996 vastaamaan työelämän tarpeisiin sekä työntekijän ja työnantajan kohtaamisen haasteisiin. Ydintoimintaamme on kuulunut alusta asti valmennukseen, koulutukseen ja konsultointiin liittyvät yhteistyöprojektit työ- ja elinkeinohallinnon kanssa. Teemme uravalmennukseen ja rekrytointiin liittyvää yhteistyötä myös yritysten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä ammattiliittojen kanssa.  
 
Tärkein missiomme on uralla onnistumisen mahdollistaminen. Monialainen henkilöstömme on auttanut vuosien varrella kymmeniä tuhansia ihmisiä pääsemään omaa osaamistaan vastaaviin ja motivoiviin tehtäviin, kehittymään työssään sekä uudelleen sijoittumaan työelämän muutostilanteissa.
 
 
Yrityksemme tarkoitus pähkinänkuoressa:
  • kartuttaa työelämässä tarvittavaa inhimillistä, sosiaalista ja taidollista pääomaa tuottamalla laadukasta ja yksilöllisesti räätälöityä uravalmennusta
  • kartoittaa ihmisen yksilölliset vahvuudet ja luoda niistä työllistymismahdollisuuksia
  • lisätä valmiuksia henkilökohtaiseen urasuunnitteluun ja työssä viihtymiseen
Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat asiakaslähtöisyys, luottamuksellisuus, jatkuva kehittyminen ja näiden tuloksena syntyvä laadukas toiminta.