Oikeisiin valintoihin!

Valmennusta, konsultointia ja henkilöstöratkaisuja

Syntynyt työelämän tarpeisiin

Helsingin Ura-instituutti Oy syntyi vuonna 1996 vastaamaan työelämän tarpeisiin sekä työntekijän ja työnantajan kohtaamisen haasteisiin. Ydintoimintaamme on kuulunut alusta asti valmennukseen, koulutukseen ja konsultointiin liittyvät yhteistyöprojektit työ- ja elinkeinohallinnon kanssa.

Verkostomme

Teemme uravalmennukseen ja rekrytointiin liittyvää yhteistyötä myös yritysten, yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten sekä ammattiliittojen kanssa.

Tarjoamme palvelujamme myös suoraan yksityisille henkilöille.

Miksi Ura-instituutti?