Työhönvalmennus

Yksilöllistä ura- ja työnhakuvalmennusta

Työhönvalmennus on yksilöllistä ura- ja työnhakuvalmennusta. Teemme työhönvalmennusta räätälöitynä ostopalveluna. 

Yksilöllinen uravalmennusprosessimme käsittää asiakkaan lähtökohdista räätälöiden

  • osaamisen, vahvuuksien ja henkilökohtaisten ominaisuuksien kartoituksen
  • henkilökohtaisen uratavoitteen määrittelyn
  • työelämä- ja työnhakuvalmiuksien lisäämisen
  • potentiaalisten uravaihtoehtojen kartoituksen mukaan lukien koulutusvaihtoehdot
  • konkreettisen suunnitelman työelämään palaamiseen
  • kirjallisen raportin laatimisen toimenpide-ehdotuksineen toimeksiantajalle