Urakonsultointi

Tukea työelämän muutostilanteissa

Yksilövalmennus

Tarjoamme tukea erilaisissa työelämän muutostilanteissa ja työuran alussa myös yksityisille henkilöille. Yksilöohjauksessa saat sparrausta juuri niihin kysymyksiin, jotka työnhaussa, urasuunnittelussa, koulutukseen hakeutumisessa tai muissa työelämään ja sen muutoksiin liittyvissä asioissa askarruttavat mieltä.

Valmennuskerrat määritellään yksilöllisen tarpeen ja tavoitteen mukaan. Voit saada kommentteja hakupapereihin, treenata työhaastattelua varten tai konsultointia työnvaihdostilanteeseen tai palkkaneuvotteluihin.

Suosittelemme vahvuuksien ja mahdollisuuksien kartoittamista ennen CV-klinikan tai työhaastatteluvalmennuksen läpikäymistä.

Vahvuuksien ja mahdollisuuksien kartoitus

Vahvuuksien ja mahdollisuuksien kartoitus aloitetaan määrittelemällä tulevaisuuden uratavoite, jonka suuntaan lähdetään ottamaan konkreettisia askelia nykyhetkestä käsin. Kun pidemmän tähtäimen tavoite on mielessä, tutkitaan, mitä edellytyksiä tavoitteen saavuttamiseksi valmennettavalla on jo nyt, ja mitä osaamista ja taitoja kannattaisi hankkia matkan varrella.

Kartoitus auttaa havaitsemaan laajasti ja konkreettisesti omaa osaamista ja henkilökohtaisia vahvuuksia: mitä kaikkea osaamista on jo hallussa, ja miten sitä voisi työ- tai koulutuspaikan hakemisessa hyödyntää.  Ammatillisten ja henkilökohtaisten vahvuuksien kartoitus antaa itsevarmuutta työnhakuun sekä luo mahdollisuuksia niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen työmarkkinoilla.

CV-klinikka

Hakupaperiklinikalla työstämme kiinnostavat ja positiivisesti erottuvat työnhakuasiakirjat. Uravalmentajien antama palaute ansioluetteloista, markkinointikirjeistä ja hakemuksista avoimeen työpaikkaan tekee hakemusten kirjoittamisesta hedelmällistä ja tuloksellista. Käsittelemme myös hakemusten lähettämisen eri kanavia ja sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuuksia työnhaussa.

Työhaastatteluun valmistautuminen

Osio harjaannuttaa oman osaamisen ja henkilökohtaisten vahvuuksien esittämiseen, näkemysten vakuuttavaan perustelemiseen ja luontevaan esiintymiseen. Käsittelemme haastattelutilannetta ja -prosessia sekä työnhakijan että rekrytoijan näkökulmasta.

Haastatteluharjoitukset preppaavat tehokkaasti tuleviin työ- tai koulutuspaikkahaastatteluihin. Annamme rakentavaa palautetta sekä sanallisesta että sanattomasta viestinnästä.